Thursday, July 18, 2013

Suicide K Tarikey

Santa Library Ja Kar Puchta Hai:"
 
Suicide Karne Ke Tarike ka Book
 
Hai
 
Kya.. ??
.
.
.
.
.
.
.
Librarian Ne Use
 
Ghoor Ke Dekha Aur Puchha:"
 
Wapas
 
Karne Kon Aayega.